Приветствую Вас Гость | RSSГоловні новини

Новини

Архів

Меню

Статистика
Система Orphus

Главная » 2016 » Март » 17 » Олексій Цибко подав позов с проханням скасувати рішення про його «імпічмент» (позов електронна версія)
19:50
Олексій Цибко подав позов с проханням скасувати рішення про його «імпічмент» (позов електронна версія)
Сміла
 

Олексій Цибко подав позов до Смілянського міськрайонного суду з проханням визнати протиправним та скасування рішення Смілянської міської ради Черкаської області від першого березня на якому депутати виразили йому недовіру.


Смілянський міськрайонний суд Черкаської області
Позивач: Цибко Олексій Олександрович
tsibkoaa@ukr.net
Представник позивача, адвокат:
Самсоненко В’ячеслав Володимирович
samson_advokat@mail.ru
Відповідач: Смілянська міська рада
Черкаської області
вул. Леніна, 37 м. Сміла, Черкаська область,
20700, тел.: 4-72-42, city@smila.com

Адміністративний позов
про визнання протиправним та скасування рішення
Смілянської міської ради Черкаської області

1 березня 2016 року Смілянська міська рада Черкаської області (далі – рада або відповідач) прийняла на ХІІІ сесії рішення «Про дострокове припинення повноважень міського голови Цибка О.О.» № 13-1/VII (далі – оскаржуване або спірне рішення).

Зважаючи на те, що оскаржуване рішення ради (копія рішення додається) не відповідає Конституції України та законам України, оскільки воно прийнято не на підставі, не у спосіб, що передбачені законами України, без урахування всіх обставин, які мають значення для прийняття рішення ради та без належного обґрунтування підстав та причин звільнення з посади міського голови, а також в порушення порядку процедури підготовки відповідних питань до розгляду на сесії, що також призвело до прийняття незаконного спірного рішення, отже, воно підлягає скасуванню.

Як зазначалося вище оскаржуване рішення приймалося без належної аргументації, що викликає беззаперечні сумніви щодо його законності та обґрунтованості. Фактично дострокове припинення повноважень міського голови здійснювалося для задоволення політичних та корпоративних інтересів. Така тенденція суттєво дезорганізовує діяльність органів місцевого самоврядування у м. Смілі та завдає шкоди ефективності муніципального управління у відповідній територіальній громаді.

За своєю юридичною природою дострокове припинення повноважень міського голови за рішенням ради є формою відповідальності зазначеної посадової особи місцевого самоврядування перед територіальною громадою, яка його обрала.

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Такі ж положення закріплені у статті 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, яка встановлює, що головні повноваження і функції органів місцевого самоврядування визначаються Конституцією або законом; органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу; повноваження, якими наділяються органи місцевого самоврядування, як правило, мають бути повними і виключними. Система та гарантії місцевого самоврядування, засади організації та діяльності, правовий статус і відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон).

Згідно з частиною другою повноваження міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

Конституційний Суд України у Рішенні від 09 лютого 2002 року № 1-рп зазначив, що відповідно до Конституції України сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий орган ради, інтегрований в його структуру, а тому має відповідати перед радою за наслідки роботи виконавчого органу та за свою власну діяльність аж до припинення наданих йому повноважень за рішенням відповідної ради за наявності підстав, передбачених частиною другою статті 79 Закону (якщо він порушує Конституцію та закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень). Органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 19 Конституції України). У зв'язку з цим не відповідає Конституції України (є неконституційним) положення частини третьої статті 79 Закону, відповідно до якого повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені достроково за рішенням відповідної ради також «в інших випадках».

Таким чином, підстави для дострокового припинення повноважень міського голови у порядку, визначеному частиною другою статті 79 Закону, є вичерпними. Тобто повноваження міського голови можуть бути достроково припинені при наявності таких підстав – якщо він порушує Конституцію і закони України, якщо він порушує права і свободи громадян, якщо він не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. При цьому, наявність кожної з таких підстав повинна бути підтверджена конкретними фактами.

Щодо зазначених підстав дострокового припинення повноважень голови, то слід наголосити, що їх аж ніяк не можна вважати оціночними (чи то політичними), вони мають конкретно юридичний характер – наявність у діях міського голови правопорушення (неправомірної поведінки, що порушує Конституцію, закони, права і свободи громадян, незабезпечення виконання повноважень). Факт наявності будь-якого правопорушення потребує доведення у встановленому законодавством порядку. Для кожної категорії правопорушень існує строго визначений законом порядок доведення вини і визнання особи винною у їх вчиненні. Так, для кримінальних правопорушень, корупційних адміністративних проступків – судовий, для дисциплінарних – порядок, передбачений Кодексом законів про працю та в певній мірі Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Наголошуючи на важливості гарантій захисту прав і свобод людини і громадянина, Конституція України встановила, що склад правопорушення як підстава притягнення особи до юридичної відповідальності та заходи державно-примусового впливу за його вчинення визначаються виключно законом, а не будь-яким іншим нормативно-правовим актом, що юридична відповідальність особи має індивідуальний характер, що ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення.

Враховуючи наведене, спірне рішення, яке не містить посилання на доведені в передбаченому законодавством порядку факти порушень міським головою Конституції та законів України, права і свободи громадян, не забезпечення здійснення наданих йому повноважень, не може розглядатися як правомірне.

Слід також зауважити, що міський голова обирається шляхом прямих виборів, тобто безпосередньо виборцями. Наявність строго визначених законом підстав для припинення повноважень голови робить його в значній мірі самостійним, позбавляє можливості необґрунтованого тиску на нього з боку, в тому числі окремих депутатів, які при всьому своєму бажанні не можуть давати офіційну правову оцінку діям будь-кому, в тому числі і міському голові, і тим самим підміняти роль уповноважених на це законами органів державної влади щодо встановлення підстав, передбачених частиною другою статті 79 Закону, для дострокового припинення повноважень міського голови.

Необхідно наголосити на тому, що будь-яких судових рішень про притягнення міського голови до кримінальної чи адміністративної (за корупційні діяння) відповідальності судом не приймалося. Будь-які дисциплінарні стягнення у мене також відсутні.

Не може депутатське звернення слугувати як доказ порушення міським головою Конституції та законів України, права і свободи громадян та не забезпечення здійснення наданих йому повноважень.

Більше того, таку ж правову позицію висловлює Асоціація міст України у своєму офіційному роз’ясненні, а саме: «… Доказом про порушення міським головою Конституції та законів України як підставою для дострокового припинення повноважень може слугувати лише рішення суду, що набрало законної сили, та в резолютивній частині якого визнано дії міського голови незаконними або такими, що свідчать про його бездіяльність чи перевищення своїх повноважень, наданих Законом, або не відповідають вимогам частини другої статті 19 Конституції України. Не можуть слугувати як докази: висновки постійних комісій ради у будь-якій формі, рішення відповідної ради за матеріалами перевірок тимчасових контрольних комісій ради, їх висновки у вигляді протоколів, різноманітні звернення громадян, висновки контролюючих та перевіряючих органів тощо. …».

З тексту звернення 27 депутатів ради від 1 березня 2016 року, вх. № 81/01-2 (копія звернення додається), оскаржуваного рішення, протоколу ХІІІ сесії ради VІІ скликання № 13 від 1 березня 2016 року (копія протоколу додається) також не вбачається, які конкретні докази були покладені в основу депутатського звернення з вимогою про дострокове припинення повноважень міського голови, а автори депутатського звернення наводять власне розуміння порушень міським головою законодавства, через яке намагаються пояснити необхідність прийняття спірного рішення ради.

1. Посилання ж депутатів у своєму колективному зверненні на те, що «…Міський голова, всупереч покладеним на нього повноваженням, не організовує роботу Смілянської міської ради…» є необґрунтоване та голослівне, оскільки міський голова належним чином здійснював свої повноваження, визначені Законом та іншими законами, а також організовував роботу ради у відповідності до Глави 5. Порядок формування, організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування Закону.

2. Посилання депутатів на те, що «…З початку виконання покладених на міського голову обов’язків, Цибко О.О., по суті, приймає одноосібні рішення, а міську раду ставить перед фактом необхідності затвердити їх на сесії міської ради».

Це взагалі є абсурдною заявою! Зважаючи на те, що згідно з положеннями статті 59 Закону та статті 72 Регламенту роботи Смілянської міської ради, затвердженого рішенням сесії Смілянської міської ради від 17.11.2015 р. № 2-1/VII (далі – Регламент), рішення ради приймається депутатами на її пленарному засіданні відкритим поіменним голосуванням, окрім певних випадків, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. При цьому, у будь-який час депутатом ради може бути внесена пропозиція про відхилення документа, вилучення його структурної частини. Якщо питання про неприйнятність ухвали рішення підтримано більшістю присутніх депутатів, відповідний документ направляється для опрацювання суб’єкту, який вніс на сесію цей проект рішення. Особа, яка внесла пропозицію про відхилення документа, вилучення його структурної частини, не пізніше наступного дня від дня голосування з цього питання надає до відділу по забезпеченню роботи ради в письмовій формі проект рішення ради про відхилення відповідного документа або вилучення його структурної частини. Після доопрацювання, з метою зняття питання про неприйнятність, текст підлягає розгляду в загальному порядку (стаття 73 Регламенту).

Крім того, у ході обговорення проектів рішень, пропозицій, суб’єкти, які мають право внесення пропозицій на сесію, зокрема, депутати, в будь-який час можуть порушити питання про їх неприйнятність з таких причин: їх невідповідності Конституції України або чинним законам України; їх прийняття не входить до компетенції ради; наслідком їх прийняття буде неузгоджене з виконавчим комітетом скорочення надходжень або виникнення чи збільшення видатків місцевого бюджету (стаття 69 Регламенту).

Депутат місцевої ради має право, зокрема, вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті; вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю; вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них (пункти 4-6 частин другої статті 19 Закону).

Звертаю увагу суду на те, що депутати жодного разу не скористалися наведеними вище своїми правами в частині обговорення і голосування пропозиції про відхилення або неприйнятність проектів рішень ради тощо. Це дає підстави дійти висновку, що звернення містить надумані обставини.

3. У зверненні міститься звинувачення міського голови у тому, що «… Без обговорення з міською радою виносяться незаконні розпорядження, які втілюється через роздутий ним до непомірних величин інститут радників … міський голова неодноразово заявляв, що він не довіряє як депутатам, так і жителям м. Сміли. Саме цим викликана більшість його призначень на посади радників та підбір кандидатур заступників міського голови з числа осіб, які ніяким чином не пов’язанні з нашим містом, і тому, на його думку, будуть віддані виключно йому…».

Відповідно до частини дев’ятої статті 79 Закону за наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій міського голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори міського голови. Акти посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку (частина десята статті 59 Закону).

Зазначені вище норми Закону дають можливість стверджувати про те, що виключно рішенням суду визнається розпорядження чи дії міського голови незаконними.

Враховуючи зазначені норми Законів, а також те, що жодне розпорядження міського голови невизнане незаконним у судовому порядку, депутати не мали права висловлюватися щодо незаконності розпоряджень міського голови.

Щодо питання призначення на посади заступників та радників осіб, які проживають не у м. Сміла, то слід зауважити, що законодавство України не встановлює обмежень за територіальною ознакою для призначення цієї категорії осіб на посади у органи місцевого самоврядування.

Крім того, пунктом 1.3. Положення про позаштатних радників Смілянського міського голови, затвердженого розпорядженням міського голови від 26 листопада 2015 року № 176р, гранична чисельність радників міського голови на громадських засадах не обмежується і визначається міським головою за потреби.

4. Також у депутатському зверненні зазначається, що «…Міським головою неодноразово допускалися перевищення наданих йому повноважень. Зокрема, для обладнання робочих місць для своїх радників, які не перебувають у штаті виконавчого комітету, розпорядженням міського голови було звільнено службовий кабінет служби у справах дітей та надано, всупереч вимогам діючого законодавства, необмежені повноваження для реалізації політики міського голови…»

По-перше, міським головою не приймалось розпорядження з питань розміщення позаштатних радників у приміщення виконавчого комітету ради. По-друге, у відповідності до пункту 1.10. Положення про позаштатних радників Смілянського міського голови кадрове, організаційне, інформаційне забезпечення діяльності позаштатних радників міського голови здійснюється відповідними структурними підрозділами виконавчих органів Смілянської міської ради за галузевими ознаками. По-третє, повноваження позаштатних радників міського голови, визначаються розділами ІІ, ІІІ Положення про позаштатних радників Смілянського міського голови, у відповідності до яких вони діяли. По-четверте, розпорядження міського голови від 26 листопада 2015 року № 176р не визнано судом незаконним.

5. У депутатському зверненні вказується, що «…За підтримки міського голови ці радники незаконно втручалися в роботу підрозділів ВК міської ради, роботу комунальних підприємств, вимагають документи, незаконно приймають участь у проведенні перевірок…».

Необхідно підкреслити, що згідно з пунктами 3.1. та 3.2 Положення про позаштатних радників Смілянського міського голови, позаштатні радники міського голови мали право отримувати у встановленому порядку від структурних підрозділів виконавчих органів міської ради, апарату виконавчого комітету міської ради, органів місцевого самоврядування, органів державної влади, підприємств, установ, організацій інформацію та матеріали, необхідні для виконання посадових обов’язків. Відвідувати у встановленому порядку підприємства, установи, організації різних форм власності в ході виконання поставлених завдань. Окремі позаштатні радники міського голови увійшли до робочої групи з проведення перевірки фінансово – господарської діяльності Смілянського комунального підприємства «Комунальник», затвердженої розпорядженням міського голови від 4 лютого 2016 року, і у відповідності до Положення про робочу групу з проведення перевірки фінансово–господарської діяльності комунального підприємства були наділені функціональними обов’язками щодо проведення відповідної перевірки комунального підприємства.

Частина друга статті 61 Конституції України вказує на те, що юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.

Радники міського голови можуть нести відповідальність у порядку та у спосіб, що визначені чинним законодавством, зокрема, за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених цим Положенням; за правопорушення, вчинені в процесі здійснення діяльності (пункти 6.1., 6.4. Положення про позаштатних радників Смілянського міського голови). З огляду на викладене, міський голова не повинен нести юридичну відповідальність перед громадою за неналежне виконання радниками своїх повноважень.

6. Депутати у зверненні наполягали на тому, що «… Відповідно до ст. 10 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування, міський голова має право прийняти на службу радника чи помічника, і тільки після прийняття присяги, діяльність такого радника матиме законні підстави…».

Зазначена норма Закону передбачає прийняття на службу в органи місцевого самоврядування. Статті 1, 2 цього Закону визначають, що служба в органах місцевого самоврядування – це професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом. Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

Таким чином, дійсно приймання на службу в органи місцевого самоврядування на посади радників та помічників відбувається після складання ними Присяги (стаття 11 Закону).

Проте позаштатні радники Смілянського міського голови не є посадовими, службовими особами органу місцевого самоврядування. На радників міського голови на громадських засадах не поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Радники міського голови здійснюють свою діяльність виключно на громадських засадах, безоплатно виконують покладені на них функції (пункти 1.1. та 1.2 Положення про позаштатних радників Смілянського міського голови).

7. У депутатському зверненні міститься, що «… Своїм неправомірним розпорядженням від 26.11.2015 року, міський голова наділив своїх позаштатних радників правом отримувати інформацію та матеріали від структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ, органів державної влади, по суті, наділивши позаштатних працівників повноваженнями міського голови, передбаченими п. 14 ст. 42 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» (міський голова представляє раду в державних органах)…»

Слід зауважити, що пункт 3.1. розпорядження міського голови від 26 листопада 2015 року № 176р, який надає такі повноваження позаштатним радникам, не визнано незаконним у судовому порядку, а, отже, висловлювання депутатів з цього приводу є необґрунтованими.

8. У депутатському зверненні наводиться, що депутатам не зрозуміле постійне намагання міського голови звільнити з посади директора комунального підприємства «Комунальник».

Міський голова наділений повноваженнями звільняти з посад керівників підприємств, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад (пункт 10 частини четвертої статті 42 Закону).

Таким чином, звільнення керівника комунального підприємства це виключна компетенція міського голови.

9. Щодо вимоги депутатів стосовно «… Міський голова, до цього часу не прозвітував перед міською радою про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчим комітетом Смілянської міської ради...».

До виключної компетенції міських рад належить, зокрема, заслуховування звіту міського голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної ради (пункт 9 частини першої статі 26 Закону).

Міський голова щорічно звітує відповідно міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами відповідної ради. На вимогу не менше половини депутатів ради міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін (частини шоста, сьома статті 42 Закону).

Депутат місцевої ради має право, зокрема, вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території (пункт 10 частини другої статті 19 Закону).

Слід зауважити, міський голова зобов’язаний щорічно звітувати перед радою про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної ради. Як, правило звітування міським головою з цих питань має відбуватись наприкінці року. Більше того, не менше половини депутатів не вимагали від міського голови прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради.

10. Також в обґрунтування підстав дострокового припинення повноважень міського голови депутати зазначають, поширення ним недостовірної інформації у засобах масової інформації щодо депутатів в розкраданні комунальної власності.

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір (частина друга статті 34 Конституції України).

Відповідно до статті 68 Конституції України кожен зобов’язаний неухильно дотримувати Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань відповідає обов’язок не поширювати про особу недостовірну інформацію та таку, що ганьбить її гідність, честь чи ділову репутацію. У зв’язку з цим стаття 32 Конституції України передбачено судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї.

У відповідності до законодавства встановлюється факт поширення щодо особи недостовірності інформації та її спростування.

Відповідно до статті 30 Закону України «Про інформацію» ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень. Оціночними судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних, критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер використання мовно-стилістичних засобів (вживання гіпербол, алегорій, сатири). Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. Якщо особа вважає, що оціночні судження або думки принижують її гідність, честь чи ділову репутацію, а також інші особисті немайнові права, вона вправі скористатися наданим їй законодавством правом на відповідь, а також на власне тлумачення справи у тому самому засобі масової інформації з метою обґрунтування безпідставності поширених суджень, надавши їм іншу оцінку. У зв’язку з зазначеним вище, не встановлення поширення недостовірної про депутатів не може слугувати підставою для дострокового припинення повноважень міського голови.

11. У звернені депутати зазначають, що міський голова можливо вчинив корупційне правопорушення, оскільки мав особисту зацікавленість у проведенні певним підприємством аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств.

Повноваження міського голови вважаються достроково припиненими у разі, зокрема, набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (пункт 31 частини першої статті 79 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

Відповідного рішення суду, яке набрало законної сили, про притягнення міського голови до відповідальності за корупційне правопорушення відсутнє, а тому не має підстав для дострокового припинення повноважень міського голови.

12. У депутатському зверненні міському голові пред’являються звинувачення щодо одноосібного, без попереднього обговорення на профільній постійній депутатській комісії, в перевищення своїх повноважень, підписав розпорядження про проведення аудиту підприємств комунальної власності, вирішив питання про зміну до бюджету міської ради в розмірі 180 000 грн. бюджетних коштів.

Зазначені відомості не відповідають дійсності, оскільки міський голова не видавав розпорядження щодо проведення та оплати аудиторської перевірки підприємств комунальної власності, а саме виконавчим комітетом ради 23 лютого 2016 року, у відповідності до його повноважень, прийнято рішення про проведення аудити комунальних підприємств м. Сміли.

13. Також у депутатському зверненні наголошується на тому, що міський голова одержав від ТОВ «СмілаЕнергоінвест» неправомірну вигоду для себе або свого позаштатного радника, що у відповідності до положень статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» є корупцією.

Враховуючи пункт 31 частини першої статті 79 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», а також те, що відсутнє рішення суду, яке набрало законної сили, про притягнення міського голови до відповідальності за корупційне правопорушення, не має підстав для дострокового припинення повноважень міського голови.

14. У депутатському зверненні викладена інформація про відкриття кримінального провадження щодо колишнього позаштатного радника міського голови та проведення досудового розслідування, а також звинувачення міського голови у причетності до цього кримінального правопорушення.

Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь (стаття 62 Конституції України).

Не доведено в законом порядку та не встановлено обвинувальним вироком вину міського голови у вчиненні кримінального правопорушення, а, отже, відсутній факт порушення з його боку Конституції та законів України, прав і свобод громадян. Більш того, у депутатському зверненні мова ведеться саме про протиправність діянь інших осіб, а обґрунтування вчинення міським головою злочину базується на припущеннях.

15. У мотивувальній частині спірного рішенні ради містяться підстави дострокового припинення повноважень міського голови, зокрема, порушення останнім Конституції України, статті 20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» прав і свобод громадян, не забезпечення здійснення наданих міському голові повноважень.

В оскаржуваному рішенні ради не зазначається, в чому конкретно полягає порушення Конституції України (окремих його її положень). Формальне посилання на Конституцію України не свідчить про порушення міським головою Основного Закону України (з вказаного рішення не вбачається, які саме норми Конституції України порушені міським головою). Також у спірному рішенні ради не розкривається ознаки того, що рішення, дії або бездіяльність міського голови обмежують, заважають реалізації або прямо порушують права, свободи людини і громадянина, закріплених, зокрема, в розділі II Конституції України. Посилання у рішенні на незабезпечення міським головою наданих йому повноважень, слід визнати оціночними судженнями, які не підлягають визначенню як факт, оскільки приводиться без будь-якого обґрунтування. Привертаю увагу суду на те, що стаття 20 Закону визначає низку підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування, але у рішенні не наведено конкретної підстави, яку застосувала рада, з цього переліку, під час прийняття нею спірного рішення. За таких обставин відсутні підстави для визнання доведеними належними доказами порушення міським головою Конституції або законів України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, отже, спірне рішення ради не може розглядатися як правомірне.

16. У пункті 1 вирішальній частині оскаржуваного рішення ради сформульовано прийняте рішення ради, а саме: «1. Звільнити з посади міського голову Цибка Олексія Олександровича з 01 березня 2016 року у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень (звернення депутатів міської ради додається)».

Згідно з положеннями пункту 16 частини першої статті 26, частини третьої статті 42, частини третьої, одинадцятої статті 79 Закону виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються такі питання прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови у випадках, передбачених цим Законом. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 цього Закону, що має наслідком звільнення його з посади. Повноваження міського голови за наявності підстав, передбачених абзацом першим частини другої цієї статті, можуть бути припинені достроково за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади.

Системний аналіз зазначених норм Закону дає підстави дійти висновку про те, що у разі розгляду депутатами на пленарному засіданні питання про дострокове припинення повноважень міського голови з підстав, передбачених статтею 79 цього Закону, міська рада повинна ухвалити рішення про дострокове припинення міського голови, що має наслідком звільнення відповідної особи з посади.

Проте, як вбачається з оскаржуваного рішення ради вона не ухвалила конкретного рішення про дострокове припинення повноважень міського голови, а лише звільнила останнього з посади міського голови, пославшись при цьому, що він звільняється з причин дострокового припинення повноважень.

Щодо рішення ради про покладення виконання обов'язків міського голови на секретаря ради, зазначене у пункті 2 оскаржуваного рішення ради, то відповідно до частини першої статті 42 Закону для набуття секретарем міської ради права тимчасово здійснювати повноваження міського голови у зв'язку з достроковим припиненням повноважень міського голови не потрібно приймати окремого, спеціального рішення міської ради з цього питання, оскільки з моменту дострокового припинення повноважень міського голови секретар міської ради автоматично, за посадою, набуває зазначеного права.

17. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (стаття 40 Конституції України).

При здійсненні депутатських повноважень депутат місцевої ради має також право, зокрема на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання (пункт 1 частина друга статті 11 Закону).

Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата місцевої ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк (частина перша, друга статті 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

Таким чином, депутатське звернення, що додане до спірного рішення ради не належить до тих документів, що підтверджують порушення міським головою Конституції або законів України, права і свободи громадян, не забезпечення здійснення наданих йому повноважень.

Відтак, жодна із підстав, передбачених статей 79 Закону, на час прийняття рішення не існувала, а рішення було прийнято з надуманих причин та мотивів, що вказує на його правову необґрунтованість.

18. Прийняття спірного рішення радою входить до меж повноважень міської ради, але повинно вирішуватись виключно на пленарному засіданні, що є способом прийняття такого рішення.

Використовуючи словосполучення «пленарні засідання міської ради» суд, враховуючи однаковість правового підходу до діяльності і Верховної Ради України і міської ради, як представницьких органів, про що вказав Конституційний Суд України у своєму рішенні від 27 лютого 2001 року №1-рп/2001 (абзац третій підпункту 2.2. пункту 2 мотивувальної частини) застосовує інтерпретацію, яка визначена Конституційним Судом України до словосполучення «пленарні засідання Верховної Ради України» у абзаці сьомому пункті 3 мотивувальної частини рішення від 17 жовтня 2002 року №17-рп/2002, відповідно до якої: «Пленарні засідання це основна форма діяльності Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади під час сесій. Це регулярні зібрання народних депутатів України у визначений час і у визначеному місці, що проводяться за встановленою процедурою.». Отже, виходячи з наведеного, питання про дострокове припинення повноважень міського голови з підстав, передбачених частиною другою статті 79 Закону окрім як на місцевому референдумі може бути розглянуто виключно на пленарному засіданні міської ради, що є способом прийняття такого рішення, під яким треба розуміти регулярне зібрання місцевих депутатів у визначений час і у визначеному місці, яке обов’язково повинно бути проведено за встановленою процедурою.

Статтею 55 Регламенту передбачено, що відкриває, веде і закриває пленарні засідання ради міський голова. За відсутності міського голови або у випадках, передбачених цим Регламентом, обов'язки головуючого виконує секретар ради, голова постійної комісії ради з питань регламенту, коли сесія скликана цією комісією або одноразово обраний депутатами головуючий на засіданні у інших випадках, визначених Законом та цим регламентом.

Наведені положення Регламенту кореспондуються із положеннями частини третьої статті 12, частин другої та четвертої статті 42, частин шостої та десятої статті 46, частини третьої статті 50, частини сьомої статті 79 Закону, відповідно до яких повноваження на відкриття, ведення та закриття сесії, скликання сесії, головування на пленарних засіданнях ради, підписання рішень ради належать міському голові, і лише у виключних випадках ці повноваження можуть бути передані секретарю ради (у таких випадках: звільнення міського голови з посади у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті; неможливості здійснення ним своїх повноважень; немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію ради) або одному з депутатів міської ради (у таких випадках: міський голова або секретар не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або у разі якщо такі посади є вакантними).

Таким чином, відповідно до вказаних положень Регламенту та зазначених статей Закону відкриття, ведення та закриття сесії, головування на пленарних засіданнях ради, підписання рішень ради саме міським головою, окрім вичерпного переліку випадків, є складовою частиною встановленої процедури проведення будь-якого пленарного засідання на будь-якій сесії ради, а тому є необхідним елементом передбаченого законом способу прийняття радою будь-якого рішення на пленарному засіданні.

Звертаю увагу суду на те, що оскаржуване рішення ради приймалось депутатами не у спосіб регламентований законодавством, отже у нелегітимному режимі, оскільки міський голова згідно з положеннями частини четвертої статті 87 Регламенту, у зв’язку з грубим порушенням присутніми на засіданні громадянами дисципліни (бійка, вигуки, вставання тощо) та здійснення міському голові фізичних перешкод у виступі, оголосив про закриття засідання сесії, що підтверджується протоколом, стенограмою засідання сесії ради.

Відповідно, головування на сесії депутата Голуба А.А. з непередбачених Законом підстав є за своєю суттю неправомірним обмеженням повноважень міського голови в частині ведення і закриття сесії, головування на пленарних засіданнях ради та підписання її рішень, а також суттєвим порушенням встановленої процедури проведення будь-якого пленарного засідання, що має своїм правовим наслідком порушення способу, який передбачений законом для прийняття будь-якого рішення радою на пленарному засіданні.

Наведені неправомірні дії та прийняте у результаті їх вчинення оскаржуване рішення, також свідчить і про суттєве порушення встановленої процедури проведення сесії ради.

А тому, прийняте радою спірне рішення під час проведення вказаної сесії під головуванням депутата Голуба А.А. ради, у якого на це не було передбачених частиною другою статті 42, пунктами першим та третім частини третьої статті 50 Закону підстав, слід визнати таким, що прийняте із суттєвим порушенням встановленої процедури проведення пленарних засідань сесій ради, а значить таким, що прийняте із суттєвим порушенням способу прийняття рішення, який сукупно передбачений пунктами шістнадцятим частини першої статті 26, третім і восьмим частини четвертої статті 42, частиною десятою та чотирнадцятою статті 46, пунктами першим та третім частини третьої статті 50 Закону.

Відповідно до правової позиції Верховного Суду України, порушення встановленої законодавством процедури ухвалення рішення може бути підставою для скасування цього рішення, якщо допущене порушення вплинуло або могло вплинути на його правильність.

Ухвалення оскаржуваного рішення, наслідком якого є припинення публічної служби міського голови, без дотримання зазначеного порядку і процедури могло вплинути на його правильність.

Слід також зазначити, що вказаний протокол сесії ради підписаний головуючим при тому, що у пленарному засіданні головував міський голова, якому і належить право підпису цього документу. Докази того, що останній відмовився це зробити відсутні.

19. Питання щодо дострокового припинення повноважень сільського голови пов'язане з припиненням його публічної служби на цій посаді.

Зважаючи на те, що наслідком прийняття оскаржуваного рішення є припинення його публічної служби на цій посаді, рішення ради з цього питання повинно бути ухвалене на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення; безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення; з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Допущенні радою порушення при розгляді питання про дострокове припинення повноважень міського голови також призвели до порушення права позивача на участь у процесі прийняття рішення, оскільки він належним чином підготовитись для захисту своїх інтересів не мав змоги, вирішення питання про дострокове припинення повноважень міського голови, обраного громадою міста, позбавило громаду міста прийняти участь в обговоренні цього питання.

Таким чином, спірне рішення ради є протиправним, оскільки було порушено порядок та процедуру прийняття рішень, грубо порушено гарантовані права громади, депутатів міськради в тому числі і позивача, що позбавило їх можливості підготуватись до пленарного засідання, знати суть проекту рішення, що виносились на голосування, реалізувати гарантовані їм права під час розгляду проекту рішень.

Припиняючи достроково повноваження міського голови, рада зобов'язана встановити наявність підстав передбачених частиною другою статті 79 Закону, рішення має прийняти шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради (частина третя статті 79 Закону), після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради (частина друга статті 59 Закону), у відповідності з Регламентом ради.

Відповідно до частини чотирнадцятої статті 46 Закону порядок проведення сесії міської ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються Регламентом.

Розгляд та прийняття оскаржуваного рішення відбулося з грубим порушенням Регламенту. Таке було внесено на розгляд ради за усної пропозиції депутатів. При цьому було порушено вимоги Регламенту щодо підготовки проекту рішення з даного питання, оскільки він не був погоджений з відповідними заступниками міського голови, юридичним відділом, це питання на засідання профільної постійної комісії ради попередньо не виносилось і не розглядалось, а також відбулись порушення процедури його включення до порядку денного тощо.

Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами регламенту. Пропозиції з порядку денного можуть офіційно вноситься міським головою, секретарем ради, постійними комісіями, депутатами ради не пізніше, ніж за п’ять днів до сесії (частини третя, четверта статті 41 Регламенту). В порушення зазначених норм Регламенту відбулося формування проекту порядку денного сесії ради.

Відповідно до частин першої, четвертої статті 47 Закону, постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Постійні комісії ради є її органами, що утворюються для попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, а також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень ради, діяльності виконавчих органів ради у сфері компетенції комісії (частина перша статті 16 Регламенту).

Так, проект цього рішення не був предметом обговорення у відповідній постійній депутатській комісії міської ради і, як вбачається з протоколу сесії ради, фактично не обговорювався на пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу. Отже, рішення про припинення повноважень міського голови приймалось фактично зі слів, стихійно. Включивши питання про дострокове припинення повноважень міського голови до порядку денного, рада, всупереч вимогам частини 2 статті 59 Закону, не забезпечила належне обговорення рішення більшістю депутатів від свого загального складу (виступи лише 5 депутатів із 31 присутніх, що засвідчує протокол сесії ради).

Стаття 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачає, що розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати – плани проведення та порядок денних своїх відкритих засідань, однак в оприлюдненому порядку денному сесії 1 березня 2016 року не було включене питання «Про дострокове припинення повноважень міського голови Цибка О.О.».

Згідно частини третьої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття, а проект рішення «Про дострокове припинення повноважень міського голови Цибка О.О.» не був оприлюднений за 20 робочих днів до дати 1 березня 2016 року.

А отже, при скликанні та проведенні пленарного засідання сесії 1 березня 2016 року та при прийнятті оскаржуваних рішень було порушено принципи здійснення місцевого самоврядування – законності, гласності, колегіальності, народовладдя (стаття 4 Закону), що виключає його законність.

20. У Конституції України зазначено, що рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду (частина друга статті 144). Цьому конституційному положенню відповідають Закон, у частині четвертій статті 59 якого визначено, рішення міської ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає.

Міський голова має право протягом п’яти днів з дня прийняття рішення зупинити набрання чинності рішення і внести на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень (частина сьома статті 14 Регламенту).

Рішення ради протягом терміну визначеного частиною першою статті 70 може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень, для чого своїм розпорядженням міський голова має скликати пленарне засідання ради. Рада зобов'язана у двотижневий термін з дня зупинення рішення повторно його розглянути. Якщо міський голова у двотижневий термін не скликав пленарне засідання ради чи не вніс зупинене рішення на розгляд ради, а так само якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, воно набирає чинності не залежно від підписання його міським головою (частина друга, третя, четверта статті 70 Регламенту).

Зважаючи на порушення радою Конституції України та законів України під час прийняття оскаржуваного рішення, а також невідповідності його положення законодавства України, міський голова у межах своїх повноважень, визначених Законом, Регламентом та частиною дев’ятою статті 27 Статуту територіальної громади міста Сміли, видав 3 березня цього року розпорядження про накладення вето на спірне рішення ради (копія розпорядження додається).

Цим розпорядженням зупинено рішення міської ради та внесено його у двотижневий строк з дня зупинення на повторний розгляд сесії ради. Секретарю ради надано доручення організувати підготовку сесії ради.

Рада зобов'язана була у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилить зауваження міського голови і підтвердить попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набере чинності. Однак, рада та її секретар вчинили протиправну бездіяльність та ухилились від організації проведення 15 березня 2016 року пленарного засідання сесії ради.

Слід зауважити, що секретар ради організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради. Секретар ради за пропозиціями відповідних комісій ради організовує планування роботи з підготовки проектів рішень ради і, враховуючи висновки профільних комісій про готовність проектів рішень та інших актів до розгляду, вносить відповідні пропозиції на розгляд міського голови згідно з положеннями цього регламенту (пункт 2 частини другої, частина третя статті 15 Регламенту). За підготовку матеріалів на пленарне засідання ради несуть відповідальність секретар ради та заступники міського голови у відповідності з функціональним розподілом повноважень (частина перша статті 44 Регламенту).

Не слід проводити аналогії між передбаченим у частині другій статті 144 Основного Закону механізмом зупинення актів місцевого самоврядування і регламентованим у частині четвертій статті 59 Закону правом міського голови зупиняти власним розпорядженням прийняті відповідною радою рішення, тим самим не допускаючи набрання ними чинності. Законодавча регламентація зазначеного права міського голови обумовлена належністю даної посадової особи до структури місцевого самоврядування і, до певної міри, є аналогічною праву Президента України накладати вето на прийняті Верховною Радою України закони. Дана процедура є частиною визначеного законом «внутрішнього» порядку здійснення органами місцевого самоврядування нормотворчої діяльності.

Відповідно до частини другою статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Отже, в адміністративному процесі, як виняток із загального правила, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень встановлена презумпція його винуватості. Йдеться не лише про справи щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень фізичними чи юридичними особами за пунктом 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України, а про всі адміністративні справи, у яких оскаржується рішення, дії чи бездіяльність суб'єкта владних повноважень – справи з відносин публічної служби, частина виборчих спорів тощо. Презумпція винуватості покладає на суб'єкта владних повноважень обов'язок аргументовано, посилаючись на докази, довести правомірність свого рішення, дії чи бездіяльності та спростувати твердження позивача про порушення його прав, свобод чи інтересів. Такий обов'язок відсутній, якщо відповідач визнає позов. Таким чином, неприпустимим в даному випадку є перекладання такого обов’язку на позивача.

Враховуючи вищенаведене вважає, що відповідачем прийнято необґрунтоване, незаконне та безпідставне рішення, яким неправомірно достроково припинено повноваження міського голови, що потягло за собою незаконне звільнення з посади та порушення його конституційних прав.

З огляду на викладене, керуючись статтями 55, 144 Конституцією України, частиною десятою статті 59 Закон України «Про місцеве самоврядування в України» статтями 104 – 106 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України,

прошу:

1. Задовольнити адміністративний позов.

2. Визнати протиправним (незаконним) і скасувати рішення Смілянської міської ради Черкаської області VІІ скликання від 1 березня 2016 року № 13-1/VІІ «Про дострокове припинення повноважень міського голови Цибка О.О.».

Додатки:

1.Копія рішення Смілянської міської ради Черкаської області VІІ скликання від 1 березня 2016 року № 13-1/VІІ «Про дострокове припинення повноважень міського голови Цибка О.О.» на 1 арк.;

2. Копія протоколу Смілянської міської ради Черкаської області VІІ скликання від 1 березня 2016 року № 13 на 13 арк.;

3. Копія звернення депутатів Смілянської міської ради до міського голови м. Сміла Цибка (вх. від 1 березня 2016 р. № 81/01-2) на 4 арк.;

4. Копія розпорядження міського голови м. Сміли Цибка О.О. «Про зупинення рішення ХІІІ сесії Смілянської міської ради «Про дострокове припинення повноважень міського голови Цибка О.О.» від 01.03.2016 р. № 13-1/VII і початок процедури дострокового припинення повноважень Смілянської міської ради сьомого скликання та з інших питань» від 3 березня 2016 року на 4 арк.;

5. Квитанція про сплату судового збору;

6. Копія адміністративного позову та копії всіх документів, що приєднуються до нього для відповідача.

Позивач О. ЦИБКО

17 березня 2016 року
Если вы нашли грамматическую ошибку, пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter чтобы сообщить про это нам.

Поделись новостью с друзьями

Читать еще новости:
Категория: Власть | Теги: власть | Рейтинг: 5.0/1
редакцияVL Tregubov © 2018
При любом использовании материалов и новостей сайта ссылка на Смеляночка обязательна, а для интернет-ресурсов гиперссылка на info-smila.ck.ua. Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.