Приветствую Вас Гость | RSSГоловні новини

Новини

Архів

Меню

Статистика
Система Orphus

Главная » Статьи » Горячие темы » местные выборы 2010

Идут конференции политических партий
11:19 | 02.10.2010


Пер­ші п'я­тір­ки до Чер­кась­кої місь­кої ра­ди


ВО «Бать­ків­щи­на» (БЮТ)

1. Бу­ла­тець­кий  Ми­ко­ла Іва­но­вич – ди­рек­тор ПП «Бу­ла­тець­кий». Ба­ло­ту­ва­ти­меть­ся на по­са­ду місь­ко­го го­ло­ви Чер­кас.

2. Ко­ва­лен­ко На­та­лія Ва­ле­ріїв­на – ке­ру­ю­ча спра­ва­ми Прид­ніп­ровсь­ко­го рай­ви­кон­ко­му, го­ло­ва місь­кої ор­га­ні­за­ції пар­тії "ВО «Бать­ків­щи­на».

3. Доб­ро­воль­ський  Ми­ко­ла Михайлович – зас­нов­ник ППВКФ «Ка­ли­но­вий край».

4. Ша­ба­нов Во­ло­ди­мир Іванович – зас­туп­ник місь­ко­го го­ло­ви з пи­тань ді­яль­нос­ті ви­ко­нав­чих ор­га­нів ра­ди.

5. Слуць­ка Ва­лен­ти­на Петрівна – по­міч­ник на­род­но­го де­пу­та­та (на гро­мадсь­ких за­са­дах.


Пар­тія ре­гі­о­нів

1. Вліз­ло Єв­ген Ми­ро­но­вич – го­ло­ва Чер­кась­кої рай­дер­жад­мі­ніс­тра­ції. Ба­ло­ту­ва­ти­меть­ся на по­са­ду місь­ко­го го­ло­ви Чер­кас.

2. От­реш­ко Сер­гій Во­ло­ди­ми­ро­вич – ди­рек­тор Чер­кась­кої фі­лії АТ «Брок­біз­нес­банк».

3. Ва­ло­вий Ігор Пет­ро­вич – за­ві­ду­вач по­лік­лі­ні­ки Чер­кась­кої об­лас­ної лі­кар­ні.

4. Си­со­є­ва Оль­га Ва­ле­ріїв­на – жур­на­ліст чер­кась­кої об­лас­ної га­зе­ти «Ак­цент».

5. Кук­лін Олег Во­ло­ди­ми­ро­вич – ди­рек­тор Чер­кась­ко­го дер­жав­но­го біз­нес-ко­лед­жу.


Пар­тія віль­них де­мок­ра­тів

1. Ода­рич Сер­гій Оле­го­вич – місь­кий го­ло­ва Чер­кас 2006—2010 ро­ків, по­чес­ний го­ло­ва Пар­тії віль­них де­мок­ра­тів. Та­кож ба­ло­ту­ва­ти­меть­ся на по­са­ду місь­ко­го го­ло­ви Чер­кас.

2. Швець Оль­га Вла­дис­ла­вів­на – зас­туп­ник ди­рек­то­ра де­пар­та­мен­ту му­ні­ци­паль­ної ін­спек­ції м. Чер­ка­с, го­ло­ва Чер­кась­кої місь­кої ор­га­ні­за­ції Пар­тії віль­них де­мок­ра­тів.

3. На­гор­ний Олек­сандр Іва­но­вич – учи­тель ЗОШ №17.

4. На­бо­кі­на Ні­на Ан­дрі­їв­на – го­ло­ва спостережної ра­ди ВАТ «Темп», го­ло­ва Чер­кась­кої об­лас­ної ор­га­ні­за­ції Пар­тії віль­них де­мок­ра­тів.

5. Стад­ник Олег Ми­хай­ло­вич – ди­рек­тор де­пар­та­мен­ту охо­ро­ни здо­ров­'я і со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Чер­кась­ко­го місь­кви­кон­ко­му.Поделись новостью с друзьямиЧитать еще новости:
Категория: местные выборы 2010 | Добавил: Спартанец (02.10.2010)
| Теги: местные выборы в Черкасской области, выборы 2010 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
редакцияVL Tregubov © 2018
При любом использовании материалов и новостей сайта ссылка на Смеляночка обязательна, а для интернет-ресурсов гиперссылка на info-smila.ck.ua. Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.